Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mielenterveysongelmien havaitsemista, ennaltaehkäisyä ja hoitoa sekä sairauksien diagnosointia. Yhdistys tukee mielenterveystyötä edistävän lainsäädännön ja toiminnan kehittämistä. Yhdistyksen tavoitteena on edistää hoitoon pääsyn edellytyksiä sekä vähentää yhteiskunnassa vallitsevaa väkivallan ihannointia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa ja ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi perustaa rahastoja sekä omistaa ja hallinnoida tekijänoikeuksia ja teoksia. Se voi järjestää leiritoimintaa, vierailuja, luentoja, kokouksia, juhlia, esitelmä- ja muita tilaisuuksia.

Yhdistys voi tehdä aloitteita eri viranomaisille. Lisäksi yhdistys voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia.